SFSJ
School of Social Justice

Skip to main content
Mobile Menu

School Site Council (Consejo del Plantel Escolar)

Meetings 2018-2019
Room 316, 3 pm
 
October 2, 2018
November 6, 2018
December 4 2018
February 5, 2019
March 5, 2019
April 2, 2019
May 7, 2019
Reuniones 2018 - 2019
Salon 316, 3 pm
 
2 de octubre del 2018
6 de noviembre del 2018
4 de diciembre del 2018
5 de febrero del 2019
5 de marzo del 2019
2 de abril del 2019
7 de mayo del 2019
Agendas 2018-2019
Minutes/Actas 2018-2019